AB servis IS, s.r.o.

Společnost AB servis IS, s.r.o. tímto oznamuje, že ukončila svoji činnost spočívající v dovozu a obchodu s cibulovinami.